§ 28 Tonttijaon muutos korttelin 1702 tontit 6 ja 7, Minkkikatu 18

Lataa 

JARDno-2021-1391

Päätöspäivämäärä

10.8.2021

Päätöksen tekijä

Maanmittausinsinööri

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan maanmittausinsinööri päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä. (Kaupunkikehityslautakunta 19.12.2019 §94)

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 1702 tonttien 6 ja 7 tonttijaon muutoksen (Tjm  28/2021) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

 

Allekirjoitus

maanmittausinsinööri Ville Vistbacka

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu