§ 4 Tonttijaon muutos korttelin 1330 tontit 27 ja 28, Kytötie 33a

Lataa 

JARDno-2020-245

Päätöspäivämäärä

25.2.2020

Päätöksen tekijä

Maanmittausinsinööri

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan maanmittausinsinööri päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä. (Kaupunkikehityslautakunta 19.12.2019 §94)

 

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 1330 tonttien 27 ja 28 tonttijaon muutoksen (Tjm  4/2020) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

maanmittausinsinööri Ville Vistbacka

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu