§ 38 Katualueen haltuunotto, Ruusukatu, kiinteistö 186-401-1-1015

Lataa 

JARDno-2020-2485

Päätöspäivämäärä

7.10.2020

Päätöksen tekijä

Maanmittausinsinööri

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan maanmittausinsinööri päättää katualueen haltuunotosta. (Kaupunkikehityslautakunta 19.12.2019 §94)

Päätös

Päätän maankäyttö- ja rakennuslain 95 §:n nojalla ottaa Järvenpään kaupungin haltuun 2.11.2020 alkaen Ruusukatu-nimiseen katualueeseen kuuluvan kiinteistön 186- 401-1-1015

Allekirjoitus

Maanmittausinsinööri Ville Vistbacka

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu