§ 29 Erillinen tonttijako korttelin 2244 tontit 1-3, Heinähäntä 7, 9, ja 11

Lataa 

JARDno-2020-1787

Päätöspäivämäärä

12.8.2020

Päätöksen tekijä

Maanmittausinsinööri

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan maanmittausinsinööri päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä. (Kaupunkikehityslautakunta 19.12.2019 §94)

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 2244 tonttien 1-3 tonttijaon (Tj 28/2020) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

 

Allekirjoitus

maanmittausinsinööri Ville Vistbacka

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu