§ 23 Erillinen tonttijako korttelin 2239 tontit 1 ja 2, Heinähäntä 1 ja 3

Lataa 

JARDno-2020-1781

Päätöspäivämäärä

12.8.2020

Päätöksen tekijä

Maanmittausinsinööri

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan maanmittausinsinööri päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä. (Kaupunkikehityslautakunta 19.12.2019 §94)

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 2239 tonttien 1 ja 2 tonttijaon (Tj 22/2020) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

maanmittausinsinööri Ville Vistbacka

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu