§ 2 Tuntiopettajan viran täyttäminen (opinto-ohjaus 2778), Lukio

Lataa 

JARDno-2018-850

Päätöspäivämäärä

23.3.2018

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta tehtävän kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja lukion opinto-ohjauksen lehtorin kelpoisuus (tai vastaava aikaisempi tutkinto), eduksi katsotaan kokemus lukion opinto-ohjauksesta, ICT-, verkostoyhteistyö –, organisointi-, ja projektityötaidot sekä kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi arvostamme joustavuutta, itsenäistä ja kehittävää työotetta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään lukion tuntiopettajan tehtävään (opinto-ohjaus 2778) on Karoliina Kolu. Karoliina Kolu on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

 

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

 

Päätös

Päätän valita KM Karoliina Kolun Järvenpään lukion tuntiopettajan tehtävään (opinto-ohjaus 2778) 01.08.2018 alkaen. Karoliina Kolu on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

Tehtävään ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori

Organisaatiotieto

Koulutus ja ohjaus