§ 4 Tuntiopettajan viran täyttäminen (matematiikka 2780)

Lataa 

JARDno-2018-847

Päätöspäivämäärä

27.3.2018

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta tehtävän kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja lukion matematiikan lehtorin kelpoisuus (tai vastaava aikaisempi tutkinto), eduksi katsomme kokemuksen lukion opetuksesta ja oppilaitoksen kansainvälisistä projekteista sekä pätevyyden fysiikan ja/tai kemian opettamiseen tarvittaessa. Lisäksi arvostamme ICT-taitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja vastata kehittyvän lukion haasteisiin.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään lukion tuntiopettajan tehtävään (matematiikka 2780) on FM Mikko Mäntylä. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

 

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

 

Päätös

Päätän valita FM Mikko Mäntylän Järvenpään lukion tuntiopettajan tehtävään (matematiikka 2780) 01.08.2018 alkaen. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

Tehtävään ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori

Organisaatiotieto

Koulutus ja ohjaus