§ 2 Sivutoimisen tuntiopettajan (matematiikka) virkasuhteisen tehtävän täyttäminen

Lataa 

JARDno-2024-147

Päätöspäivämäärä

28.6.2024

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen peruste

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto, opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus yleissivistävän oppilaitoksen matematiikan opetuksesta ja erityisesti aikuisten lukiokoulutuksesta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin sivutoimisen tuntiopettajan (matematiikka) virkasuhteinen tehtävään on FM Heli Toivonen. Toivonen on lisäksi pitkän aikuislinjan matematiikan opettajan työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Kuvaus

Järvenpään kaupungin sivutoimisen tuntiopettajan (matematiikka) virkasuhteinen tehtävä on ollut haettavana 1.1.-1.2.2024. Virka on ollut haettavana Järvenpään kaupungin nettisivuilla, julkisella ilmoitustaululla ja TE-keskuksen sivuilla sekä Kuntarekry-työnhakupalveluissa. Sivutoimisen tuntiopettajan (matematiikka) virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehtona on ollut ylempi korkeakoulututkinto, opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräajassa kahdeksan hakijaa. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Hakijoista seitsemän täyttivät virassa säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden antamiin tietoihin pohjautuvan ansiovertailun perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa, joista kaksi ilmoitti, etteivät ole käytettävissä tehtävään. Haastatteluiden jälkeen yksi hakija ilmoitti, ettei ole käytettävissä tehtävään.

Haastattelijoina toimivat rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi ja virka-apulaisrehtori Jarno Hautamäki. 

Päätös

Päätän valita FM Heli Toivosen Järvenpään kaupungin sivutoimisen tuntiopettajan (matematiikka) virkasuhteinen tehtävään 1.8.2024 alkaen.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut