§ 2 Päätoimisen tuntiopettajan viran täyttäminen Järvenpään lukioon

Lataa 

JARDno-2020-185

Päätöspäivämäärä

10.6.2020

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto sekä lukion ja perusopetuksen kuvataiteen opettajan kelpoisuus asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista nro 986/1998 mukaisesti, eduksi katsottiin  verkostoyhteistyö –, organisointi, projektityö- ja monipuolisia ICT- taitoja sekä kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin päätoimisen tuntiopettajan virkaan on henkilötiedot poistettu. Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella henkilötiedot poistettu on sopivin kuvataiteen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään.

 

Päätös

Päätän valita henkilötiedot poistettu Järvenpään kaupungin päätoimisen tuntiopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen. Varalle valitaan henkilötiedot poistettu.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi

Organisaatiotieto

HR-palvelut