§ 1 Lukion tuntiopettajan tehtävän täyttäminen (opinto-ohjaus 3113)

Lataa 

JARDno-2019-634

Päätöspäivämäärä

16.4.2019

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta tehtävän kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja lukion opinto-ohjaajan lehtorin kelpoisuus. Eduksi katsomme kokemuksen lukion opinto-ohjauksesta, ICT-, verkkoyhteistyö-, organisointi- ja projektityötaidot sekä kyvyn toimia erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi arvostamme kehittävää työotetta.

Koulutuksensa, kokemuksensa ja haastattelun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään lukion tuntiopettajan tehtävään (opinto-ohjaus 3113) on KM, DI Maija Kärävä. 

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

 

Päätös

Päätän valita KM, DI Maija Kärävän Järvenpään lukion päätoimisen tuntiopettajan tehtävään (opinto-ohjaus 3113) 01.08.2019 alkaen. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa. Hänen kieltäytymisensä varalle valitaan FM Eeva Kenttäkumpu.

Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue