§ 7 Lukion lehtorin viran täyttäminen (englanti 2781)

Lataa 

JARDno-2018-838

Päätöspäivämäärä

30.4.2018

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja lukion lehtorin kelpoisuus. Katsomme eduksi kokemuksen lukion opetuksesta ja oppilaitoksen kansainvälisistä projekteista sekä pätevyyden ruotsin kielen opettamiseen tarvittaessa. Lisäksi arvostamme ICT-taitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja vastata kehittyvän lukion haasteisiin.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään lukion lehtorin virkaan (englanti 2781) on FM Susanne Heinosen. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

 

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

 

Päätös

Päätän valita FM Susanne Heinosen Järvenpään lukion lehtorin virkaan (englanti 2781) 01.08.2018 alkaen ja hänen kieltäytymisensä varalle FM Päivi Polan. Susanne Heinonen on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää sekä terveydentilastaan luotettavan selvityksen että toimittaa nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori

Organisaatiotieto

Koulutus ja ohjaus