§ 3 Lukion lehtorin viran täyttäminen (opinto-ohjaus 2776)

Lataa 

JARDno-2018-840

Päätöspäivämäärä

27.3.2018

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto (tai vastaava aikaisempi tutkinto). Katsomme eduksi kokemuksen lukion opinto-ohjauksesta sekä ICT-, verkostoyhteistyö-, organisointi- ja projektityötaidot sekä kyvyn toimia erilaisten ihmisten kanssa ja oppilaitoksen kansainvälisistä projekteista. Arvostamme kehittävää työotetta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään lukion lehtorin virkaan (opinto-ohjaus 2776) on Katariina Talvensaari. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

 

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

 

Päätös

Päätän valita FM Katariina Talvensaaren Järvenpään lehtorin virkaan (opinto-ohjaus 2776) 01.08.2018 alkaen. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori

Organisaatiotieto

Koulutus ja ohjaus