§ 1 Lukion lehtorin (äidinkieli ja kirjallisuus) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-186

Päätöspäivämäärä

2.4.2020

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti, eduksi katsottiin kokemus lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta sekä draamaprojektien toteutuksesta. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin lukion lehtorin virkaan on nimitiedot piilotettu (FM). Hän on koulutuksensa, kokemuksensa ja haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvioinnin mukaan sopivin hoitamaan äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin avointa virkaa. 

 

Päätös

Päätän valita FM nimitiedot piilotettu Järvenpään kaupungin lukion lehtorin (äidinkieli ja kirjallisuus) virkaan 1.8.2020 alkaen. Varalle valitaan FM nimitiedot piilotettu.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja-Liisa Lehtiniemi, lukion rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut