§ 9 Lukion ja perusopetuksen yhteisen kuvataiteen lehtorin viran täyttäminen (2774)

Lataa 

JARDno-2018-841

Päätöspäivämäärä

30.4.2018

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto sekä lukion ja perusopetuksen kuvataiteen opettajan kelpoisuus. Arvostamme verkostoyhteistyö-, organisointi-, projektityö- ja monipuolisia ICT -taitoja sekä kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi arvostamme laaja-alaista alan koulutusta ja tuntemusta sekä itsenäistä työotetta ja kykyä vastata kehittyvän lukion haasteisiin.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään lukion ja perusopetuksen yhteisen kuvataiteen lehtorin virkaan (2774) on TaM Petra Koivu. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

 

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

 

Päätös

Päätän valita TaM Petra Koivun Järvenpään lukion ja perusopetuksen yhteisen kuvataiteen lehtorin virkaan (2774) 01.08.2018 alkaen ja hänen kieltäytymisensä varalle TaM Jaana Toivasen. Petra Koivu on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää sekä terveydentilastaan luotettavan selvityksen että toimittaa nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori

Organisaatiotieto

Koulutus ja ohjaus