§ 3 Järvenpään lukion opiskelijavalinta keväällä 2019

Lataa 

JARDno-2019-1458

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltioiden päätösvalta.

Päätös

Päätän, että Järvenpään lukiolle valitaan kevään 2019 yhteishaun julkistamispäivänä 13.6.2019 yhteensä 310 opiskelijaa seuraavasti:

  1. Yleislinja 179 opiskelijaa/alin keskiarvoraja 8.58
  2. Kuva-ja mediataidelinja 20 opiskelijaa/alin yhteispistemäärä 11,62
  3. Musiikki- ja tanssilinja 19 opiskelijaa/alin yhteispistemäärä 10,25 
  4. Urheilulinja 32 opiskelijaa/alin yhteispistemäärä 11.92 ja E) Matematiikka- ja luonnontiedelinja 60  opiskelijaa/alin yhteispistemäärä 12.79
    (erillinen liite hyväksytyt opiskelijat linjoineen).

Allekirjoitus

Lukion rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue