§ 3 Järvenpään lukion opiskelijavalinta keväällä 2020

Lataa 

JARDno-2020-1378

Päätöspäivämäärä

11.6.2020

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen.

Päätös

Päätän, että Järvenpään lukiolle valitaan kevään 2020 yhteishaun julkistamispäivänä 11.6.2020 yhteensä 310 opiskelijaa seuraavasti:

  1. Yleislinja 167 opiskelijaa/alin keskiarvoraja 8.83
  2. Kuva-ja mediataidelinja 20 opiskelijaa/alin yhteispistemäärä 12.92
  3. Musiikki- ja tanssilinja 23 opiskelijaa/alin yhteispistemäärä 12.92
  4. Urheilulinja 40 opiskelijaa/alin yhteispistemäärä 10.85
  5. Matematiikka- ja luonnontiedelinja 60 opiskelijaa/alin keskiarvoraja 9.00

Erillinen liite hyväksytyistä opiskelijoista linjoineen.

Allekirjoitus

Lukion rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue