§ 5 Erityisopettajan viran täyttäminen (Järvenpään lukio 2777)

Lataa 

JARDno-2018-839

Päätöspäivämäärä

19.4.2018

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta tehtävän kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja lukion erityisopettajan kelpoisuus (tai vastaava aikaisempi tutkinto). Eduksi katsomme kokemuksen lukion erityisopetuksesta ja lukitestauksesta sekä kyvyn tukea ja ohjata opiskelijoita eri oppiaineiden oppimisvaikeuksissa. Lisäksi arvostamme kykyä toimia aineenopettajien tukena oppimisvaikeuksien huomioimisessa opetuksessa sekä itsenäistä ja kehittävää työotetta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään lukion erityisopettajan virkaan (2777) on Elina Simola.

 

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

 

Päätös

Päätän valita TK (TM) erityisopettaja  Elina Simolan Järvenpään lukion erityisopettajan virkaan (2777) 01.08.2018 alkaen. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

Tehtävään ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori

Organisaatiotieto

Koulutus ja ohjaus