§ 15 Avustuksen myöntäminen Järvenpään voimailijat ry:lle koronasta selviytymisen tukemiseksi.

Lataa 

JARDno-2020-2884

Päätöspäivämäärä

16.11.2021

Päätöksen tekijä

Liikuntapäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

§ 414 Avustusten myöntäminen koronasta selviytymisen tukemiseksi

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. kaupungin ja kaupunkikonsernin omistamissa tiloissa toimiville yhteisöille ja yrityksille voidaan myöntää avustusta vuokrakustannusten kattamiseen tai huojennusta vuokrakuluihin toimipisteiden käyttörajoitusaikojen puitteissa
  2. valtuuttaa talousjohtajan päättämään myönnettävistä lisäavustuksista ja vuokrahuojennuksista ko. yhteisön tai yrityksen toiminnasta vastaavan viranhaltijan valmistelusta.  
  3. päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Päätän, että

  • Järvenpään voimailijat ry:lle myönnetään tilakustannusten kattamiseen haettu summa 1 143,28 €.

 

Allekirjoitus

Kirsi Rinne, talousjohtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue