§ 1 Liikennemerkkipäätös, väliaikainen pysäköintikielto, Emalipolku

Lataa 

JARDno-2017-1789

Päätöspäivämäärä

8.1.2018

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut


Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden vuoksi on perusteltua asettaa osa Emalipolusta väliaikaiseen pysäköintikieltoon siihen asti, kunnes alueen kadut ovat rakentuneet lopulliseen muotoonsa.

Päätös

Päätän, että Emalipolun koillispuolelle asetetaan pysäköintikieltomerkki 372 valaisinpylvääseen, joka sijaitsee välittömästi päiväkodin rakennuksen eteläpuolella. Merkki asennetaan siten, että Emalipolun päiväkodin edustan ja Valimokujan liittymän väli on Emalipolun itäpuolelta pysäköintikiellossa. Tämän päätöksen mukaiset merkki poistetaan, kun katu on rakentunut kokonaisuudessaan.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri, Sari Piela

Organisaatiotieto

Järvenpää