§ 6 Liikennemerkkipäätös: Väistämisvelvollisuuksien merkitseminen Vaarinkadulla.

Lataa 

JARDno-2019-3476

Päätöspäivämäärä

31.1.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

11.4.2019 §32 Kaupunkikehityslautakunnan päätös organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä 1.5.2019 alkaen.

Päätös

Päätän, että Vaarinpolkua ajavat osoitetaan väistämisvelvollisiksi Vaarinkatua ajaviin nähden liikennemerkeillä 231 (Väistämisvelvollisuus risteyksessä). Lisäksi siirretään Vaarinpolun liikennemerkki 423 asemakaavan mukaiseen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän alkamiskohtaan ja poistetaan sen alta lisäkilpi "Tonteille ajo sallittu". Lisäksi poistetaan Vaarinkadun ja Vaarinpolun risteyksen suojatiemerkki ja Vaarinkadun pysäköintikieltomerkit sekä osoitetaan pysäköintikieltoalueen alkaminen ja päättyminen Vaarinkadun ja Helsingintien risteyksessä liikennemerkeillä 373 (Pysäköintikieltoalue) ja 374 (Pysäköintikieltoalue päättyy). Muutokset tehdään liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu