§ 14 Liikennemerkkipäätös: STOP-merkin asettaminen Halmekadulle.

Lataa 

JARDno-2021-1273

Päätöspäivämäärä

18.6.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta: Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, LIITE A §5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että Halmekadun ja Kaukotien risteykseen asetetaan kärkikolmion tilalle STOP-merkki B6, jonka alle asetetaan lisäkilpi H23.1 (Kaksisuuntainen pyörätie) ja yläpuolelle liikennemerkki E1 (Suojatie). Kaukotien pyörätie merkitään molempiin suuntiin liikennemerkeillä D6 ja lisäkilvillä H23.2. Muutokset tehdään suunnitelmakuvan mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu