§ 1 Liikennemerkkipäätös: Ristikadun merkintöjen parannus.

Lataa 

JARDno-2022-58

Päätöspäivämäärä

13.1.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta: Kaupunkikehityslautakunta 28.10.2021 § 97, toimivalta Kaupunkikehityksen palvelualueella 1.12.2021 alkaen. 
LIITE A, viranhaltijoiden päätösvalta, § 5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että Ristikadulla toteutetaan yllä mainittuja muutoksia liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu