§ 28 Liikennemerkkipäätös: Pysäköintiruutujen merkitseminen Naavatiellä ja lähikatujen pyörätiejärjestelyt.

Lataa 

JARDno-2020-2167

Päätöspäivämäärä

24.9.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta: Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, LIITE A §5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että pysäköinti Naavatien itäreunalla sallitaan 3 tunniksi, ja Naavatien itäreunalle merkitään pysäköintiruudut suunnitelmakuvan mukaisesti. Pysäköintiaika osoitetaan Maahisentien risteyksen lähellä sekä Naavatie 1:n kohdalla lisäkilvillä H19.2 (Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus). Vanhat pysäköinnin päättymismerkit poistetaan, ja uusi päättymismerkki E2 (Pysäköintipaikka) lisäkilvillä H19.2 ja H11 (Vaikutusalue päättyy) asennetaan noin 15 metriä ennen Naavatie 6 kohdalla olevaa suojatietä. Uudet pysäköintipaikat merkitään Kaarnapolun risteyksen jälkeen liikennemerkillä E2 ja lisäkilvellä H19.2, ja päättymismerkki E2 lisäkilvillä H19.2 ja H11 asennetaan Naavatie 8 kohdalle noin 35 metriä ennen Pihkakadun risteystä.

Päätän, että yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän liikennemerkit D6 sekä lisäkilvet H23.2 (Kaksisuuntainen pyörätie) lisätään Pihkakadun molempiin päihin sekä Maahisentien-Naavatien ja Maahisentien-Muurahaispolun risteyksiin. Vanha pysäköintialueelle ohjaava liikennemerkki poistetaan Wärtsilänkadun ja Pihkakadun risteyksestä tarpeettomana. Naavatien jalkakäytävä merkitään Pihkakadun suunnasta liikennemerkillä D4 ja Maahisentien suunnasta liikennemerkillä D4 ja lisäkilvellä H10 (Vaikutusalue nuolen suuntaan).

Päätän, että Muurahaispolkua ajavat osoitetaan väistämisvelvollisiksi Maahisentietä ajaviin nähden liikennemerkillä B5 ja lisäkilvellä H23.1 sekä Pihkakatua ajaviin nähden liikennemerkillä B5. Kaarnapolkua ajavat osoitetaan väistämisvelvollisiksi Naavatietä ajaviin nähden liikennemerkillä B5. Väistämisvelvollisuuden muutokseen liittyvät tilapäiset liikennejärjestelyt toteutetaan erillisen suunnitelmakuvan mukaisesti, ja tilapäiset liikennemerkit poistetaan helmikuun 2021 lopussa.

Päätän, että Pihkakadun ja Wärtsilänkadun risteyksessä nopeusrajoitusmerkki 30 lisäkilvellä "Alue" korvataan liikennemerkillä C34 (30 km/h alue), ja risteykseen kärkikolmion alle asetetaan lisäkilpi H23.1 (Kaksisuuntainen pyörätie) sekä liikennemerkki C34 (40 km/h alue). Maahisentielle ennen Wärtsilänkadun risteystä asetetaan liikennemerkki C34 (40 km/h alue), ja risteykseen kärkikolmion alle asetetaan lisäkilpi H23.1 (Kaksisuuntainen pyörätie).

Kaikki muutokset tehdään suunnitelmakuvien mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu