§ 37 Liikennemerkkipäätös: Pysäköintilevikkeen merkitseminen Vihtakadulle.

Lataa 

JARDno-2020-2102

Päätöspäivämäärä

16.12.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta:
Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, LIITE A §5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että Vihtakadun pysäköintilevike merkitään liikennemerkillä E2 Pysäköintipaikka ja lisäkilvellä H13.1 Pysäköintitapa. Muutokset tehdään liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu