§ 6 Liikennemerkkipäätös: Pysäköintikieltojen merkitseminen Levysepänkaarelle ja väistämisvelollisuus Levysepänkujalle.

Lataa 

JARDno-2018-3135

Päätöspäivämäärä

28.9.2018

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunta, 14.6.2018 § 68, viranhaltijan päätösvalta.

Päätös

Päätän, että Levysepänkaarelle ja Levysepänkujalle asennetaan liikennemerkit päätösehdotuksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri, Sari Piela

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu