§ 11 Liikennemerkkipäätös: Pysäköintikieltojen asettaminen Välskärinkadulle

Lataa 

JARDno-2024-871

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Kaupunkikehityslautakunta 14.12.2023 § 80, Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, 1.1.2024 ALKAEN, § 4 Liikenneinsinööri

Kuvaus

Välskärinkatu on Pajalan ja Pöytäalhon kaupunginosissa sijaitseva asuntokatu. Välskärinkadun eteläpäähän valmistui uusi kerrostalo vuonna 2023, jonka myötä pysäköinti Välskärinkadun varteen lisääntyi. Pysäköinti on ajoittain hankaloittanut tonteille kulkemista sekä ryhmittymistä omalle kaistalle ennen Myllytien risteykseen saapumista. Tämän päätöksen myötä pysäköinti kielletään Välskärinkadun itäpuolella välillä Arolantie-Myllytie sekä Välskärinkadun länsipuolella 12 metrin matkalta ennen suojatietä Myllytien ja Välskärinkadun risteyksessä.

Päätös

Päätän, että Välskärinkadulle asetetaan pysäköintikiellot Välskärinkadun itäpuolelle välille Arolantie-Myllytie sekä Välskärinkadun länsipuolelle 12 metrin matkalta enne suojatietä Myllytien ja Välskärinkadun risteyksessä. Päätös toteutetaan oheisen liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Järvenpää