§ 8 Liikennemerkkipäätös: Pysäköintikieltojen merkitseminen Kirjastokadulla.

Lataa 

JARDno-2021-519

Päätöspäivämäärä

23.3.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta: Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, LIITE A §5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että Kirjastokadun kääntöpaikan pysäköintikieltomerkkiä siirretään 6 metriä kauemmas kääntöpaikasta. Vanhat pysäköintikieltomerkinnät korvataan liikennemerkillä C39 Pysäköintikieltoalue, jonka vastapuolelle asetetaan liikennemerkki C40 Pysäköintikieltoalue päättyy. Kirjastokadun itäpuolen pysäköintikieltoa osoittava vanha merkki korvataan uudella merkillä C38, joka asetetaan pysäköintialueen liittymän toiselle puolelle. Muutokset tehdään suunnitelmakuvan mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu