§ 16 Liikennemerkkipäätös: Pysäköintikiellon laajentaminen Minkkikadulla

Lataa 

JARDno-2024-959

Päätöspäivämäärä

5.7.2024

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Kaupunkikehityslautakunta 13.6.2024 § 38, Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintasääntö 1.7.2024 ALKAEN, § 18 Liikenneinsinööri

Kuvaus

Minkkikatu on Mikonkorvessa sijaitsevan Mikonpellon teollisuusalueen halkova katu. Kadun liikenne koostuu pääasiassa alueen eri yrityksiin kohdistuvasta liikenteestä, josta suhteellisen iso osa on raskasta liikennettä. Kadulla on mittaa n. 480 metriä. Minkkikadun itäpuoli on koko kadun pituudelta pysäköintikiellossa, länsipuoli on pysäköintikiellossa n. 240 metrin matkalta pohjoispäästä katsottuna. Pysäköintikielloilla on pyritty turvaamaan se, että raskaalle liikenteelle ei aiheutuisi häiriötä. Viime aikoina raskaan liikenteen kulku on kuitenkin saadun palautteen perusteella ollut ajoittain estynyt. Tästä syystä kadun länsipuolen pysäköintikieltoa laajennetaan n. 80 metrillä. Samalla kadun muut pysäköintikieltomerkit uusitaan tarvittavilta osin.

Päätös

Päätän, että Minkkikadun länsipuolen pysäköintikieltoa laajennetaan 80 metrillä. Päätös toteutetaan oheisen liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Järvenpää