§ 15 Liikennemerkkipäätös: Pysäköinnin kieltäminen Mannilantie 45-53 kohdalla

Lataa 

JARDno-2024-865

Päätöspäivämäärä

25.6.2024

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Kaupunkikehityslautakunta 14.12.2023 § 80, Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, 1.1.2024 ALKAEN, § 4 Liikenneinsinööri

Kuvaus

Mannilantie 43 kohdalla kadun pohjoisreunalla on liikennemerkein osoitettuja ja ajoradasta reunakivellä erotettuja pysäköintipaikkoja, joiden päättymiskohtaa ei ole osoitettu liikennemerkillä. Kaupungin liikennesuunnittelun saaman palautteen ja pysäköinnintarkastajien havaintojen mukaan autoja on pysäköity Mannilantie 45 kohdalle varsinaisten pysäköintipaikkojen ulkopuolelle. Kyseisessä sijainnissa on aiemmin ollut pysäköinnin estäviä pollareita, jotka ovat poistuneet. Koska pysäköinti varsinaisten paikkojen ulkopuolella voi aiheuttaa näkemähaittaa sekä haitata muuta liikennettä tai talvikunnossapitoa, on pysäköinti tarpeen kieltää Mannilantie 45-53 välillä.

Uuden pysäköintikiellon vaikutusalue on voimassa seuraavan kadun risteykseen, joka on Postikadun risteys. Kiellon vaikutusalueelle sijoittuu yksi linja-autopysäkki, jolla pysäköinnin kieltäminen on perusteltua, koska keskeisellä paikalla sijaitsevan pysäkin on oltava esteettä linjaliikenteen käytettävissä.
 

Päätös

Päätän, että pysäköinti kielletään Mannilantien pohjoisreunalla välillä Mannilantie 45-53. Pysäköinnin kieltävä liikennemerkki C38 sijoitetaan liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti valaisinpylvääseen Mannilantie 43 edustalla olevien pysäköintipaikkojen päättymiskohtaan.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu