§ 1 Liikennemerkkipäätös: Pysäköinnin kieltäminen Mannilantie 46 kohdalla.

Lataa 

JARDno-2021-153

Päätöspäivämäärä

26.1.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta: Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, LIITE A §5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että pysäköinti kielletään Mannilantien eteläreunalla välillä Mannilantie 46 tonttiliittymä - Postikadun risteys. Mannilantie 46 tonttiliittymän eteen asetetaan liikennemerkki C38 Pysäköinti kielletty liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu