§ 5 Liikennemerkkipäätös: Pysäköinnin aikarajoituksen muuttaminen Helsingintiellä.

Lataa 

JARDno-2022-550

Päätöspäivämäärä

5.4.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta: Kaupunkikehityslautakunta 28.10.2021 § 97, toimivalta Kaupunkikehityksen palvelualueella 1.12.2021 alkaen. 
LIITE A, viranhaltijoiden päätösvalta, § 5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että Helsingintien Yhteiskouluntie 17 kiinteistön edessä olevien pysäköintipaikkojen aikarajoitus lasketaan kolmesta tunnista yhteen tuntiin.
Muutos tehdään liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti.

Päätös on väliaikainen ja voimassa, kunnes päätös JARDno-2021-2151 toteutetaan.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu