§ 26 Liikennemerkkipäätös: Oksapolun liikennejärjestelyjen selkeytys.

Lataa 

JARDno-2020-2123

Päätöspäivämäärä

8.9.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta:
Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, LIITE A §5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että pysäköintikieltoalue tuodaan alkavaksi jo Oksapolun alkupäästä liikennemerkillä C39 ja se päätetään merkillä C40. Lisäksi päätän, että Moottoriajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkin C2 alapuolella olevasta tekstillisestä lisäkilvestä poistetaan urheilupuistoon ajamisen salliva teksti. Lisäksi päätän, että merkin B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä alle asetetaan lisäkilpi H23.1 Kaksisuuntainen pyörätie. Lisäksi päätän, että yksi yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien merkki poistetaan. Lisäksi päätän, että Urheilupuisto-tienviitta poistetaan.
Muutokset toteutetaan liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu