§ 10 Liikennemerkkipäätös: Nopeusrajoituksen alentaminen arvoon 30 km/h Harjulan koulun ympäristössä ja pieniä korjauksia muihin merkintöihin

Lataa 

JARDno-2024-868

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Kaupunkikehityslautakunta 14.12.2023 § 80, Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, 1.1.2024 ALKAEN, § 4 Liikenneinsinööri

Kuvaus

Järvenpään kaupunki on saanut palautetta siitä, että Harjutiellä Harjulan koulun läheisyydessä ajetaan kovilla nopeuksilla, alueen katujen nopeusrajoitus on tällä hetkellä 40 km/h. Harjulan koulun läheisyydessä olevat kadut ovat pääasiassa pieniä asuntokatuja. Nykyisin tämän tyyppisillä asuntokaduilla nopeusrajoitus on usein 30 km/h.

Harjutiellä, mikä on tämän päätöksen suunnittelualueen isoin katu, on kaupungin toimesta mitattu ajonopeuksia, mittaustulosten perusteella katuympäristö tukee nykyistä pienempää nopeusrajoitusta hyvin.

Saadun palautteen, suoritettujen ajonopeusmittausten ja liikenneympäristön luonteen perusteella alennetaan Harjulan koulun ympäristön katujen nopeusrajoitusta arvosta 40 km/h arvoon 30 km/h. Samalla tehdään muita liikennemerkkimuutoksia alueella.

Päätös

Päätän, että Harjulan koulun ympäristön katujen Harjutie, Kaislakatu, Lummekuja, Ruokokuja, Vehkakuja, Vehkatie ja Verkkotie nopeusrajoitus alennetaan arvosta 40 km/h arvoon 30 km/h. Muutokset toteutetaan oheisen liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Järvenpää