§ 14 Liikennemerkkipäätös: Moporeittimuutokset Sibeliuksenväylällä, Ainolanväylällä ja Vanhankyläntiellä

Lataa 

JARDno-2024-926

Päätöspäivämäärä

26.6.2024

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Kaupunkikehityslautakunta 14.12.2023 § 80, Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, 1.1.2024 ALKAEN, § 4 Liikenneinsinööri

Kuvaus

Järvenpäässä on pyöräteitä, joilla mopolla ajaminen on sallittu. Moporeittien liikennemerkeissä on kuitenkin puutteita ja ristiriitaisuuksia, jotka on tarpeen korjata.

Väyläviraston pyöräliikenteen suunnitteluohjeen (2020) mukaan mopon paikka taajamassa on lähes poikkeuksetta ajoradalla. Kaupungin katujen moporeittien suunnittelussa noudatetaan pääsääntöisesti Väyläviraston suunnitteluohjeessa esitettyä periaatetta. Se tarkoittaa, että lähtökohtaisesti kaupungin maalla sijaitsevilla pyöräteillä ei sallita mopoilua.

Kaupunki on sopinut Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa, että Järvenpääntien moporeitin alkamis- ja päättymiskohdat merkitään siten, ettei liikenneturvallisuuden vuoksi mopoilijan ole välttämätöntä ajaa Järvenpääntien-Ainolanväylän liikenneympyrässä, vaan siirtymä ajoradalta pyörätielle on mahdollista tehdä joko Sibeliuksenväylällä tai Ainolanväylällä. Kaupunki on Ely-keskuksen kanssa arvioinut mopoilijoille parhaiten soveltuviksi siirtymäkohdiksi Sibeliuksenväylällä Keudan ajoliittymän ja Ainolanväylällä Maamiehenkadun risteyksen. "Sallittu mopoille" -lisäkilpien sijoittaminen kyseisiin risteyksiin mahdollistaa niiden käyttämisen mopoilijoiden siirtymäkohtina. Lisäkilvet eivät kuitenkaan velvoita mopoilijaa käyttämään kyseisiä reittejä.

Ainolanväylän eteläpuolisella pyörätiellä on Puistotien risteyksestä länteen päin virheellisesti "Sallittu mopoille" -merkinnät, vaikka moporeitillä ei ole jatkuvuutta mihinkään, ja seuraavasta Siltavahdinkadun risteyksestä ei saa liikennemerkkien mukaan ajaa pyörätietä pitkin mopolla kumpaankaan suuntaan. Tarpeettomat liikennemerkit on poistettava, jolloin Ainolanväylän ja Puistotien risteys muodostuu Pohjoisväylältä tulevan moporeitin päättymiskohdaksi. Lisäksi Ainolanväylän ja Puistotien liikenneympyrän luoteispuolelle on lisättävä jalkakäytävän merkki, jotta pyöräilijät pystyvät havaitsemaan, ettei pyöräilyreitille ole jatkuvuutta.

Uudenmaan Ely-keskus on ilmoittanut poistavansa moporeitin Vanhankyläntieltä, minkä vuoksi kaupungin on poistettava "Sallittu mopoille" -lisäkilpi ja tarpeettomat mopoista varoittavat merkit Ratsukadun risteyksestä.

Päätös

Päätän, että
1. Järvenpääntien moporeitin siirtymäkohdiksi merkitään Sibeliuksenväylällä Keudan ajoliittymä ja Ainolanväylällä Maamiehenkadun risteys, ja liikennemerkit asetetaan liitekuvan A mukaisesti
2. Ainolanväylältä poistetaan mopoilun sallivat lisäkilvet Puistotien risteyksen länsipuolelta sekä lisätään jalkakäytävän merkki liitekuvan B mukaisesti
3. Vanhankyläntieltä poistetaan mopoilun salliva lisäkilpi Ratsukadun risteyksestä sekä mopoista varoittavat liikennemerkit liitekuvan C mukaisesti

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu