§ 17 Liikennemerkkipäätös: Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajon kieltäminen ja huoltoajon salliminen Lemmenlaakson suojelualueelle

Lataa 

JARDno-2024-1014

Päätöspäivämäärä

5.7.2024

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Kaupunkikehityslautakunta 13.6.2024 § 38, Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintasääntö 1.7.2024 ALKAEN, § 18 Liikenneinsinööri

Kuvaus

Lemmenlaakson lehdon luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1991. Lemmenlaakso on myös Natura 2000 -alue. Lemmenlaaksossa on kaksi pysäköintialuetta, Skogsterintien pohjois- ja eteläpäissä. Pohjoispään parkkipaikalta on mahdollista päästä Lemmenlaakson nuotiopaikalle tarvittaessa autolla ja esim. liikuntarajoitteiset voivat hakea nuotiopaikalle vievällä tiellä olevaan porttiin avaimen Järvenpää Infosta. Muutoin moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo on Lemmenlaaksossa kiellettyä. Tästä syystä Lemmenlaakson eteläisen parkkipaikan päästä lähtevälle väylälle asetetaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajon kieltävä liikennemerkki. Mm. puhtaanapitoon, reittien ylläpitoon ja luonnonsuojelualueen hoitoon liittyvä huoltoajo sallitaan Huoltoajo sallittu -lisäkilvellä.

Päätös

Päätän, että 
1. Lemmenlaakson eteläisen parkkipaikan päästä kielletään moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo Lemmenlaakso luonnonsuojelualueelle
2. huoltoajo sallitaan tekstillisellä lisäkilvellä H25

Päätös toteutetaan liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Järvenpää