§ 35 Liikennemerkkipäätös: Moottoriajoneuvolla ajon rajoittaminen Kristillisellä koululla.

Lataa 

JARDno-2020-2848

Päätöspäivämäärä

1.12.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta: Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, LIITE A §5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että moottoriajoneuvolla ajo Verstaspihankadun ja Kristillisen koulun pihan välillä kielletään huoltoajoa lukuun ottamatta. Verstaspihankadulle sekä koulun pihalle asetetaan liikennemerkit C2 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty ja lisäkilvet H25 "Huoltoajo sallittu". Muutokset tehdään liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu