§ 5 Liikennemerkkipäätös: Moottoriajoneuvoliikenteen rajoittaminen Kiulukujalla ja Vihtapolulla.

Lataa 

JARDno-2019-3189

Päätöspäivämäärä

31.1.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

11.4.2019 §32 Kaupunkikehityslautakunnan päätös organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä 1.5.2019 alkaen.

Päätös

Päätän, että moottoriajoneuvoliikenne Kiulukujalla ja Vihtapolulla kielletään tonteille ajoa lukuun ottamatta. Tämä tehdään liikennemerkeillä 312 (Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty) ja lisäkilvillä "Tonteille ajo sallittu". Lisäksi siirretään Vihtapolulla sijaitsevaa yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien liikennemerkkiä siten, että merkki olisi paremmin havaittavissa. Muutokset tehdään suunnitelmakuvan mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu