§ 6 Liikennemerkkipäätös, Kuuselankatu, 24h pysäköintikielto

Lataa 

JARDno-2017-2095

Päätöspäivämäärä

11.12.2017

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 4.5.2017 § 29. 


Päätös

Päätän, että Kuuselankadun eteläreunalle, välittömästi Pietolankadun risteyksen itäpuolelle asennetaan pysäköintikieltomerkki 372 lisäkilvellä 854, arvolla ”24h”. Merkit asennetaan liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti.


Allekirjoitus

Liikenneinsinööri, Sari Piela

Organisaatiotieto

Järvenpää