§ 12 Liikennemerkkipäätös: Huoltoajon salliminen Rantapuiston kahvilalle

Lataa 

JARDno-2024-870

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Kaupunkikehityslautakunta 14.12.2023 § 80, Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, 1.1.2024 ALKAEN, § 4 Liikenneinsinööri

Kuvaus

Rantapuistoon rakentuu kesällä 2024 kahvilarakennus, jonka huoltoajo tapahtuu asemakaavan mukaisesti Kasinokujalta. Tällä päätöksellä asetetaan huoltoajon sallivat liikennemerkit sekä lisätään muutoksen myötä tarvittavat yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän liikennemerkit rantapuistoon.

Päätös

Päätän, että Rantapuiston kahvilan huoltoajo sallitaan Kasinokujan kautta. Päätös toteutetaan oheisen liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Järvenpää