§ 3 Liikennemerkkipäätös: Haarajoen merkitseminen taajamaksi.

Lataa 

JARDno-2020-2563

Päätöspäivämäärä

26.1.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta: Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, LIITE A §5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että jokaisen Haarajoelle johtavan yleisen kadun varteen asetetaan liikennemerkit E22 ja E23 (Taajama ja Taajama päättyy) osoittamaan taajaman alkamista ja päättymistä. Päätän, että nopeusrajoitusaluemerkit siirretään ja uusitaan uuden tieliikennelain mukaisiksi. Päätän, että Visakoivunkadulle asetetaan liikennemerkki B5 (Väistämisvelvollisuus risteyksessä). Muutokset toteutetaan liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu