§ 39 Liikennemerkkipäätös: Aseman saattoliikenne ja bussien kiertosuunta Asemanmäellä.

Lataa 

JARDno-2020-2957

Päätöspäivämäärä

16.12.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta: Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, LIITE A §5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että Asemanmäelle kiertosaarekkeelle asetetaan liikennemerkit D1.1 (Pakollinen ajosuunta).
Päätän, että aseman ympäristöön asetetaan liikennemerkit F13 (Tienviitta).
Liikennemerkit asetetaan suunnitelmakuvan mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu