§ 16 Liikennemerkkipäätös: Ajoneuvolla ajon kieltäminen Vanhankylänniemen terveyskeskuksen tontilla.

Lataa 

JARDno-2021-1377

Päätöspäivämäärä

18.6.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Liikenneinsinöörin toimivalta: Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, LIITE A §5 Liikenneinsinööri.

Päätös

Päätän, että ajoneuvolla ajo Vanhankylänniemen entisen terveyskeskuksen hiekkakentälle kielletään liikennemerkeillä C1 ja lisäkilvillä H24 "Koskee ajoa hiekkakentälle", jotka asetetaan hiekkakentän ajoliittymien kohdalle Stålhanentielle ja Annitädintielle.

Päätän, että Stålhanentieltä poistetaan samalla tarpeettomia suojatie- ja pyörätiemerkkejä sekä Sallittu mopoille -lisäkilpiä. Mopon paikka Stålhanentiellä on ajoradalla. Kaikki muutokset tehdään suunnitelmakuvan mukaisesti.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu