§ 5 Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta vuosille 2021 - 2032 ja luonnnoksen vaikutusten arvioinnista.

Lataa 

JARDno-2021-181

Päätöspäivämäärä

23.2.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, § 5 Liikenneinsinööri päättää Liikennettä ja maantie- ja rataverkkoa koskevien lausuntojen ja vastineiden antamisesta silloin, kun kyse ei ole merkitykseltään laajakantoisesta asiasta.

Päätös

Päätän Järvenpään kaupungin lausuntona antaa Liikenne- ja viestintäministeriölle kuvausosan mukaisen lausunnon, koskien valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnosta vuosille 2021 - 2032 ja vaikutusten arviointia.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu