§ 36 Järvenpään lausunto ratasuunnitelmasta, Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen, vaihe 2

Lataa 

JARDno-2020-2655

Päätöspäivämäärä

9.12.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen

§ 5 Liikenneinsinööri päättää

Liikennettä ja maantie- ja rataverkkoa koskevien lausuntojen ja vastineiden antamisesta silloin, kun kyse ei ole merkitykseltään laajakantoisesta asiasta

Päätös

Päätän Järvenpään kaupungin lausuntona antaa Väylävirastolle kuvausosan mukaisen lausunnon ratasuunnitelmasta.

Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu