§ 9 Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavan yrityksen rekisteröinti/Raukeamispäätös

Lataa 

JARDno-2017-915

Päätöspäivämäärä

31.5.2018

Päätöksen tekijä

Lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö / Lasten ja nuorten palvelualueen toimivallan siirtäminen, Lanu 12.12.2017 § 37

Päätös

Tukisatama Oy:n ilmoitus on ollut puutteellinen. Kunta on pyytänyt 30.10.2017 postiste (os. Konsernitie 4 A, 00380 HelsinkI) toimittamaan kunnalle ilmoituksesta puuttuvat seuraavat liitteet:

  • Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
  • Toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman tulee sisältää ohjaavat palvelusuunnitelma ja sen keskeiset sisällöt, eri palvelujen tarkempi laadunhallinta.
  • Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys (nimikirjan ote tai jäljennös työtodistuksista)
  • Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste (saatavissa osoitteessa

Lisäselvitykset pyydettiin toimittamaan 30.11.2017 mennessä osoitteella:  Järvenpään kaupunki/Kirjaamo, PL 41, 04401 Järvenpää

Tukisatama ei ole toimittanut kunnalle edellä mainittuja liitteitä täydennyspyynnössä/pyynnöissä annettuun määräaikaan mennessä. Kunta ei voi tehdä aluehallintoviranomaisen edellyttämää lausuntoa yksityisen sosiaalipalvelua tuottavan yrityksen toimintaedellytyksistä. Tukisatama Oy:n  ilmoituksen käsittely raukeaa.

Allekirjoitus

Pirkko Hansen-Haug, lastensuojelunpäällikkö

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue