§ 4 Yksityisiä sosiaalipalveluita tuottavan yrityksen rekisteröinti/Kotiapu Salmela

Lataa 

JARDno-2017-1308

Päätöspäivämäärä

1.2.2018

Päätöksen tekijä

Lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin  hallintosäntö
Lasten ja nuorten palvelualueen toimivallan siirtäminen, Lanu 12.12.2017 § 37

Päätös

Päätän merkitä Kotiapu Salmelan Järvenpään kaupungin Lasten ja nuorten lautakunnan ylläpitämään henkilörekisteriin yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 11 §:n ja 13 §:n nojalla.

Kotiapu Salmela tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Kotiapu Salmela täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson, että Kotiapu Salmelan palvelu kuuluu kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Päätös koskee vain sosiaalihuoltalain asetuksen mukaista lapsiperheille tarjottavaa kotipalvelun tukipalvelua.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kunnalle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta.  Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

 

Allekirjoitus

Pirkko Hansen-Haug, lastensuojelun päällikkö

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue