§ 6 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen 16.7.2018 alkaen/ Virpi Annanolli

Lataa 

JARDno-2018-1740

Päätöspäivämäärä

3.5.2018

Päätöksen tekijä

Lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

Hakemuksen, haastattelun ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuva ja sopiva Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalityöntekijä, Yhteiskuntatieteiden maisteri Virpi Annanolli.  Virpi Annanollilla on laaja-alainen työkokemus eri sosiaalityön aloilta mm. sosiaalihuollon, lastensuojelun  ja päihdehuollon sosiaalityöstä. Tällä hetkellä Virpi Annanolli työskentelee perhesosiaalityön sosiaalityöntekijänä lasten palvelutarpeen arvioinnissa ja vastuusosiaalityöntekijänä Keravan kaupungilla. Virpi Annanolli on osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykäs hoitamaan sosiaalityöntekijän virkaa.

 

Päätös

Päätän valita sosiaalityöntekijä, Yhteiskuntatieteiden maisteri Virpi Annanaollin Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan 16.7.2018 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pirkko Hansen-Haug, lastensuojelupäällikkö

Organisaatiotieto

Perhesosiaalityö