§ 1 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen 1.3.2018 alkaen/ Maija Aro-Salonen

Lataa 

JARDno-2018-445

Päätöspäivämäärä

18.1.2018

Päätöksen tekijä

Lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalityöntekijä Maija Aro-Salonen.

Maija Aro-Salonen on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykäs hoitamaan sosiaalityöntekijän virkaa. Maija Aro-Salosella on sosiaalityöntekijän koulutus ja pitkäaikainen työkokemus lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollosta.

Päätös

Päätän valita sosiaalityöntekijä Maija Aro-Salosen Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan 1.3.2018 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen sekä toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pirkko Hansen-Haug, lastensuojelupäällikkö

Organisaatiotieto

Perhesosiaalityö