§ 4 Sosiaalityöntekijän virkavalinta/ Nina Mouhu

JARDno-2017-1089

Päätöspäivämäärä

31.8.2017

Päätöksen tekijä

Lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehtona on ollut sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus sosiaalityöstä sekä hyvä perehtyneisyys lastensuojelutyöhön.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalityöntekijä Nina Mouhu. Nina Mouhu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. Nina Mouhu on työskennellyt Järvenpään kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijän sijaisena 2.1.2017 alkaen.

 

Päätös

Päätän valita Nina Mouhun Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan 1.9.2017 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen ellei sitä ole jo esitetty Nina Mouhun työskentelyn aikana Järvenpään kaupungilla. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pirkko Hansen-Haug

Organisaatiotieto

HR-palvelut