§ 11 Sosiaalityöntekijän (ID3009) vakinaisen viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2018-3445

Päätöspäivämäärä

7.11.2018

Päätöksen tekijä

Lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§,32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräaikaan mennessä yksi hakija. Hakemus jätettiin sähköisesti. Hakijan koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisestä hakemuksesta. Hakija ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja

 

Päätös

Päätän jättää sosiaalityöntekijä (ID3009) vakinaisen viran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

(Henkilötiedot poistettu) lastensuojelupäällikkö

Organisaatiotieto

Perhesosiaalityö